Meghívó

A Coast Spas Kft 2045 Törökbálint, Tópark u. 1. 

2019. évi

rendes taggyűlésére

Alulírott Szászi István, mint a Coast Spas Kft vezető tisztségviselője ezúton értesítem a kft tagjait, hogy a társaság taggyűlését az alábbi helyre és időpontra összehívom és a taggyűlésre ezennel tisztelettel meghívom. 

A taggyűlés helye: 1039 Budapest, Batthány u. 41.

A taggyűlés időpontja: 2019. május 30. 13 óra

A taggyűlés napirendje: 

  1. 2018. évi beszámoló elfogadása
  2. Döntéshozatal a 2018. évi osztalékról

Budapest, 2018. május 10.

Üdvözlettel:

Szászi István ügyvezető